Bli medlem

MEDLEM.

För att bli medlem i klubben kan man pröva på och åka med oss på våra touringar, för att se om det passar just dig.
Skulle det vara fallet så inröstas nya medlemmar på våra medlemsmöten.

Självklart så närvarar den nya medlemmen på det aktuella medlemsmötet
så att övriga medlemmar har möjlighet att träffa den nye medlemmen.