Insänt material

OM NI VILL BIDRA MED MATERIAL PÅ SIDAN.

Medlemmar får gärna skicka in material för att publiceras på WEB-sidan.

Foton från träffar och reseberättelser.

WEB Master tar sig friheten att redigera materialet för att passa Web-formatet.
Skicka material till mail: frank.r.eriksson@gmail.com


Material skickas helst in i digitalt format.
Text tas helst emot i form av Microsoft WORD-filer.
Bilder tas emot som JPG.
Använd WinZip för att packa ihop filerna innan ni skickar in.
Ange också vem som skickat in materialet och hur man kan nå er om vi skulle ha några frågor.